Pismo z MRiRW przypominające o terminie składania wniosków.

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 31 października 2017r. upływa termin składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. więcej …