Jednolity Plik Kontrolny

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła współpracę przy promocji kampanii pn. e-składka z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz przy promocji kampanii dotyczącej obowiązku przesyłania pliku JPK – VAT (Jednolitego Pliku Kontrolnego) z Ministerstwem Finansów.

Celem kampanii dot. e-składki jest poinformowanie przedsiębiorców o zmianie w zakresie płatności na rzecz ZUS, tj. że od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Celem kampanii dot. Jednolitego Pliku Kontrolnego jest szerokie poinformowanie mikroprzedsiębiorców o obowiązku comiesięcznego przesyłania JPK do odpowiednich organów, oraz zachęcenie do testowania tego rozwiązania już od października br.

Więcej informacji w  załącznikach: jpk, eskladka