INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA

W związku z zakończeniem termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie ul. Zgierska 15a oraz trwającymi niezbędnymi pracami porządkowymi w placówce informuję Rodziców wychowanków Przedszkola, że mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, w okresie 11 – 15 września 2017 r. zajęcia zorganizowane zostaną w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie, ul. Wyszyńskiego 43a. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 7:00 – 14:00. Opiekę oraz wyżywienie zapewni kadra pedagogiczna i obsługowa Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie. Rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego Nr 2 w Ozorkowie informuję, że od dnia 11 września 2017 r., opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 będzie zapewniona w pełnym zakresie, w pomieszczeniach Żłobka, ul. Zgierska 15a.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z Wydziałem Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, tel. 42 710 31 34.

Burmistrz Miasta Ozorkowa
Jacek Socha