Są pieniądze na rewitalizację ul. Listopadowej, Parku Miejskiego i pałacu Schlösserów

26 maja 2017 r. burmistrz Jacek Socha zawarł z przedstawicielami Zarządu Województwa Łódzkiego umowę na realizację projektu pn. „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlósserów w Ozorkowie”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt składa się z trzech zadań:

Kompleksowa rewitalizacja obszaru ul. Listopadowej w Ozorkowie

Ul. Listopadowa na całej długości zyska nową nawierzchnię, chodniki i krawężniki, wjazdy do posesji, a także kanalizację deszczową. Na wysokości numeru 9a, naprzeciwko MBP i MDK, powstaną miejsca parkingowe (na maksymalnie 18 aut). Przy ul. staną nowe ławki i kosze na śmieci, a między placem Jana Pawła II a ul. Mickiewicza pojawią się nowe, stylizowane latarnie. Modernizacją zostanie też objęta znajdująca się przy ul. Listopadowej studnia artezyjska.

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego

Parkowe alejki zyskają nową nawierzchnię, pojawią się ścieżki rowerowe, nowa mała architektura: kosze, ławki, urządzenia do rekreacji na świeżym powietrzu. Most nad Bzurą zostanie zmodernizowany, a w ramach rewitalizacji przewidziano także pielęgnację drzew i krzewów parkowych.

Rewitalizacja pałacu Schlӧsserów, Motarni oraz budynku mieszkalnego przy ul. Listopadowej w Ozorkowie

W ramach zadania zostanie wykonany m.in. remont elewacji, iluminacja elewacji frontowej, stolarka okienna i drzwiowa zostanie wymieniona.

Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to ponad 11 370 000,00 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę 7 650 000,00 zł. Wkład własny Ozorkowa wynosi ok. 3 720 000,00 zł.

Realizacja projektu czyli opracowanie dokumentacji rozpoczęła się w październiku 2015 r. Planowane zakończenie – do końca 2020 r.

Projekt pn. „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlósserów w Ozorkowie” stanowi jedno z zadań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.