INFORMACJA BURMISTRZA OZORKOWA

W związku z przedłużeniem prac związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie i rozpoczęciem zajęć w placówce 11 września 2017 r., Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom w okresie od 1 do 10 września br., proszę o kontakt z Wydziałem Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, tel. 42 710 31 34, w celu uzgodnienia możliwości zapewnienia dziecku opieki w innym przedszkolu.

Burmistrz Miasta Ozorkowa
Jacek Socha