Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych

W budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Cegielnianej zainstalowano platformę schodową dla osób niepełnosprawnych. Burmistrz Jacek Socha i nauczyciele ze szkoły zabiegali o montaż platformy, która ułatwi przemieszczanie się po placówce osobom niepełnosprawnym. Łączny koszt montażu platformy wyniósł 63.685,71 zł . Środki finansowe na realizację zadania pochodziły z budżetu miasta oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.