Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Miasto Ozorków

GMINA MIASTO OZORKÓW W LATACH 2017-2018 REALIZUJE ZADANIE W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI, PN:

„Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Miasto Ozorków

 

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z palenisk domowych poprzez wymianę starego pieca węglowego na inne źródło ciepła emitujące mniej zanieczyszczeń.

Gmina Miasto Ozorków wnosi wkład własny na przygotowanie dokumentacji, w tym inwentaryzacji źródeł emisji oraz na nadzór i potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego. Odbiorcami końcowymi zadania są mieszkańcy miasta, osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe, którzy częściowo (w ramach wkładu własnego) indywidualnie ponoszą koszty przygotowania niezbędnych dokumentacji, demontażu, montażu nowych urządzeń, robót budowlanych, wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u. Na pozostałą część ww wydatków otrzymają dotację (do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 1 420 450,00 PLN, WYSOKOŚĆ DOTACJI – 442 437,00 PLN