Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 3

SONY DSC

10 lipca rozpoczęła się termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 3 w Ozorkowie. Obecnie ekipa remontowa demontuje stare grzejniki i instalację grzewczą wewnątrz budynku, natomiast po zakończeniu prac w pomieszczeniach przedszkola budowlańcy przeniosą się na zewnątrz, by ocieplić i pomalować ściany zewnętrzne i dach.

Prace, prowadzone przez wybraną w przetargu firmę D. Tyburskiego z Ozorkowa, dotyczą modernizacji wewnętrznego systemu ogrzewania, modernizacji systemu c.w.u. (podgrzewania ciepłej wody użytkowej), docieplenia stropodachu i dachu, stropów piwnic, ścian zewnętrznych piwnic, ścian zewnętrznych i stropu zewnętrznego, wprowadzenia systemu wentylacji mechanicznej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji elektrycznej.

Przedszkole Miejskie nr 3 jest pierwszym z pięciu miejskich ozorkowskich przedszkoli, objętych projektem pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z projektem tym roku prowadzona jest termomodernizacja PM3, w przyszłym roku – PM4 i PM5, natomiast w 2020 r. – PM1 i PM2. Całkowita wartość projektu to 2,5 mln zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 2,1 mln zł. Wkład własny Miasta Ozorków wynosi 400 tys. zł.