Absolutorium dla Burmistrza

SONY DSC

29 czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej, radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta Ozorkowa za rok 2016 i udzielili absolutorium burmistrzowi Jackowi Sosze.

Głosowanie radnych poprzedziło przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na temat wykonania zeszłorocznego budżetu. RIO nie zgłosiła żadnych uwag i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu.

Dziękuję radnym za udzielenie mi absolutorium, za wsparcie, zrozumienie i zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju miasta – mówił burmistrz Jacek Socha podczas sesji.

W minionym roku, podobnie jak w latach poprzednich, miastu udało się wypracować nadwyżkę, która została przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów. W 2016 r. nadwyżka ta wyniosła 3 mln zł. Pod koniec ubiegłego roku zadłużenie miasta spadło do 6,7 mln zł z ponad 17 mln zł w 2010 r.

Środki na inwestycje, realizowane w ubiegłym roku, w znacznej części pochodziły ze źródeł zewnętrznych.

(więcej w „Wiadomościach Ozorkowskich” 7 lipca)