RENEGADE/SAREX 17/I

W dniach wymienionych poniżej odbędzie się ćwiczenie taktyczno -specjalistyczne pod kryptonimem RENEGADE/SAREX 17/I. W związku z powyższym istnieje możliwość uruchomienia syren alarmowych. Działania powyższe są tylko treningowe, więc prosimy nie podejmować żadnych czynności z tym związanych.

1) 6 czerwca 2017r. w godzinach 9.00- 18.00

2) 7 czerwca 2017r. w godzinach 9.00- 14.00

3) 8 czerwca 2017r. od godziny 23.30 do dnia 9 czerwca 2017r. do godziny 03.00