Zabawy z ortografią w SP 5

SONY DSC

„Ortografia i gramatyka dla każdego smyka” to innowacyjny program nauczania w klasach drugich i trzecich Szkoły Podstawowej nr 5, opracowany i realizowany przez nauczycielkę Aleksandrę Gąszczyk. 24 maja klasa III e zaprezentowała na zajęciach otwartych, w jaki sposób wygląda lekcja prowadzona według tego programu. Okazuje się, że poprawna pisownia wyrazów z m.in. „ż” i „rz”, „ó” i „u”, „h” i „ch” nie jest dla uczniów żadną tajemnicą, o czym przekonali się zaproszeni na lekcję: burmistrz Jacek Socha, radny powiatowy Dominik Gabrysiak i panie dyrektorki SP5.