„PRZEDSZKOLAK KOCHA PRZYRODĘ”

Od dnia 01.03.2017. do dnia 31.05.2017. Przedszkole Miejskie Nr4 w Ozorkowie ul. Lotnicza 3 realizuje zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  pn. Program działań edukacyjno-przyrodniczych Przedszkola Miejskiego Nr4 w Ozorkowie  „PRZEDSZKOLAK KOCHA PRZYRODĘ” . Dotacja wynosi :  18.709 zł.

Beneficjentem zadania jest Gmina Miasto Ozorków.