Nagrody i stypendia dla młodych sportowców

17 stypendiów i 20 nagród sportowych przyznano młodym zawodnikom z Ozorkowa, którzy w 2016 r. osiągnęli indywidualnie lub ze swoimi zespołami sukcesy w rozgrywkach sportowych na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Wśród uhonorowanych znaleźli się siatkarze i siatkarki, rugbiści i rugbystki, karatecy oraz brydżystka i hokeista. Młodzi sportowcy otrzymali dyplomy z rąk burmistrza Jacka Sochy i przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Kłopockiego podczas sesji Rady Miejskiej 27 kwietnia 2017 r.

Na nagrody sportowe przeznaczono w tym roku w sumie 8,5 tys. zł, natomiast na stypendia, które będą wypłacane co miesiąc od maja do grudnia 2017 r., przeznaczono ogółem 29 tys. zł z budżetu miasta.

Podczas sesji wręczono także nagrody niepieniężne i wyróżnienie w postaci statuetek i listów gratulacyjnych trenerom za upowszechnianie sportu wśród młodzieży.

(więcej w „Wiadomościach Ozorkowskich” 12 maja)