Wielkanocne śniadanie

12 kwietnia 2017 r.  w ośrodku Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki odbyło się uroczyste wielkanocne śniadanie, które rozpoczęło się powitaniem wszystkich gości przez panią Prezes Zarządu Oddziału Halinę Chojnacką. Wśród gości obecni byli m.in. Burmistrz Miasta Ozorkowa Jacek Socha oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kłopocki.

Istotnym punktem spotkania był występ artystyczny przygotowany przez podopiecznych dla zgromadzonych gości. Dotyczył on zarówno dawnych jak i obecnych zwyczajów wielkanocnych. Po życzeniach świątecznych wszyscy zasiedli do stołu, na którym królowały wielkanocne przysmaki. Na zakończenie pani Prezes wręczyła podopiecznym wielkanocne upominki.

tekst i foto: PSLCnP