„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków”

W dniu 29 marca 2017 r. zawarta została umowa nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0007/16-00 na realizację projektu nr RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. .”Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Podstawowym celem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji pięciu budynków oświatowych w Ozorkowie. W ramach projektu zostanie podwyższona izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostaną także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Wymianie ulegną wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz źródła ciepła.

Zakres prac w ramach przedmiotowej inwestycji przedstawia się następująco:

 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Ozorkowie (realizacja w 2020)

 2. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Ozorkowie (realizacja w 2020)

 3. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Ozorkowie (realizacja w 2017)

 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Ozorkowie (realizacja w 2018)

 5. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Ozorkowie (realizacja w 2018)

 1. Przedszkole miejskie nr 1

Planuje się termomodernizację dwupiętrowego budynku Przedszkola nr 1 zlokalizowanego w Ozorkowie przy ul. Wigury 7a w zakresie:

 • modernizacji wewnętrznego systemu ogrzewania.

 • modernizacji systemu c.w.u.

 • docieplenia dachu poddasza

 • docieplenia stropów piwnic

 • docieplenia ścian zewnętrznych

 • modernizacji systemu wentylacji

 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

 • modernizacji instalacji elektrycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

 1. Przedszkole miejskie nr 2

Planuje się termomodernizację dwupiętrowego budynku Przedszkola nr 2 zlokalizowanego w Ozorkowie przy ul. T. Kościuszki 27 w zakresie:

 • modernizacji wewnętrznego systemu ogrzewania.

 • modernizacji systemu c.w.u.

 • docieplenia stropodachu

 • docieplenia ścian zewnętrznych

 • modernizacji systemu wentylacji

 • wymiany stolarki drzwiowej

 • modernizacji instalacji elektrycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

 1. Przedszkole miejskie nr 3

Planuje się termomodernizację dwupiętrowego budynku Przedszkola nr 3 zlokalizowanego w Ozorkowie przy ul. Zgierskiej 15a w zakresie:

 • modernizacji wewnętrznego systemu ogrzewania

 • modernizacji systemu c.w.u.

 • docieplenia stropodachu wentylowanego

 • docieplenia stropodachu niewentylowanego i dachu

 • docieplenia stropów piwnic

 • docieplenia ścian zewnętrznych piwnicy

 • docieplenia ścian zewnętrznych i stropu zewnętrznego

 • wprowadzenie systemu wentylacji mechanicznej

 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

 • modernizacji instalacji elektrycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

 1. Przedszkole miejskie nr 4

Planuje się termomodernizację dwupiętrowego budynku przedszkola nr 4 zlokalizowanego w Ozorkowie przy ul. Lotniczej 3 w zakresie:

 • modernizacji wewnętrznego systemu ogrzewania.

 • modernizacji systemu c.w.u.

 • docieplenia stropodachu wentylowanego

 • docieplenia stropodachów pełnych

 • docieplenia ścian zewnętrznych

 • modernizacji systemu wentylacji

 • modernizacji instalacji elektrycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

 1. Przedszkole miejskie nr 5

Planuje się termomodernizację dwupiętrowego budynku Przedszkola nr 5 zlokalizowanego w Ozorkowie przy ul. Obrońców Westerplatte 1a w zakresie:

 • modernizacji wewnętrznego systemu ogrzewania.

 • modernizacji systemu c.w.u.

 • docieplenia stropodachu

 • docieplenia stropów piwnic

 • docieplenia ścian zewnętrznych

 • modernizacji systemu wentylacji

 • wymiany stolarki drzwiowej

 • modernizacji instalacji elektrycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Całkowita wartość projektu planowana jest na kwotę 2 500 000,00 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę 2 100 000,00 zł.
Wkład własny Gminy Miasto Ozorków wynosi 400 000,00 zł.