Spotkania dla rodziców i uczniów Gimnazjum nr 1/Szkoły Podstawowej nr 2 (od 1.09.2017 r.) – terminy spotkań

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie (ul. Lotnicza 1), a od 1 września 2017 r. również Szkoły Podstawowej nr 2, serdecznie zapraszają Rodziców i Uczniów na spotkania dotyczące organizacji nowego roku szkolnego.

Dyrekcja i nauczyciele odpowiedzą na pytania związane z funkcjonowaniem szkoły od 1 września 2017 r. w związku z wchodzącą w życie reformą oświaty oraz przedstawią ofertę edukacyjną i bazę dydaktyczną placówki.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

14.03.2017 r., godz. 1700 – obecne klasy VI

15.03.2017 r., godz. 1700 – obecne klasy III

21.03.2017 r., godz. 1700 – obecne grupy zerówkowe

22.03.2017 r., godz. 1700 – obecne klasy II