Rekrutacja – Praca w Policji

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁODZI OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA STANOWISKA PODSTAWOWE W JEDNOSTKACH POLICJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W ramach niżej wymienionych terminów przyjęć do służby w Policji garnizon łódzki będzie realizował następujące limity:
– 22 lutego 2017 r. – 43 osoby
– 23 maja 2017 r. – 60 osób
– 22 sierpnia 2017 r. – 50 osób
– 12 grudnia 2017 r. – 138 osób
Dodatkowo informujemy, że w oparciu o cyklicznie dokonywaną w 2017 r. analizę fluktuacji kadr w Policji, Komendant Główny Policji może dokonywać ewentualnej modyfikacji ww. terminów i limitów przyjęć do służby.

Więcej o ogłoszeniu: kliknij tu …

Rekrutacja: kliknij tu …