Obowiązek usuwania śniegu i lodu z dachów

Urząd Miejski w Ozorkowie przypomina iż zgodnie z Rozporządzenie Nr 4/10 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych zobowiązuje się właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych z terenu województwa łódzkiego do monitorowania pokrywy śnieżnej i lodowej zaległej na obiektach oraz wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania zalegającego śniegu i lodu oraz zwisających nawisów śniegowych i sopli z dachów oraz innych elementów budynku.