Konsultacje społeczne NSP 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach, udział jest niezwykle istotny, ponieważ zebrane opinie pomogą zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby. Przypominamy że udział w konsultacjach polega na wypełnieniu ankiety pod adresem: http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl/