Oddaj krew – bądź wielki!

26 stycznia 2017 Łukasz Pietrasik 0

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zaprasza mieszkańców Ozorkowa do wzięcia w udziału w akcjach honorowego oddawania krwi wg harmonogramu – kliknij tu …

Zabytek zadbany

16 stycznia 2017 Łukasz Pietrasik 0

„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 roku podmiotem realizującym procedurę [czytaj więcej …]