Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Zarządzenie Nr 140/2016 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2017. więcej …