Budżet Ozorkowa na 2017 r. – rekordowy!

29 grudnia 2016 r., na ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej, radni jednogłośnie przyjęli budżet na rok 2017 r.

Dochody miasta wyniosą 78 mln zł, a wydatki – 76 mln zł; Ozorków jeszcze nigdy nie dysponował tak wysokim budżetem. Wydatki inwestycyjne wyniosą ok. 12 mln zł, co stanowi 16 % budżetu; to także rekordowa kwota, jeśli chodzi o środki przeznaczone na inwestycje.

Największe zadanie to duża inwestycja drogowa, której koszt wynosi 17 mln zł, dofinansowana ze środków unijnych kwotą 12 mln zł. Pozostałe 5 mln to środki własne Ozorkowa – 2,5 mln zł i Powiatu Zgierskiego – 2,5 mln zł. Inwestycja dotyczy przebudowy ul. Południowej wraz z mostem na Bzurze (by mogły po nim jeździć TIR-y), ul. Maszkowskiej, budowy ronda u zbiegu Zgierskiej, Maszkowskiej, Wyszyńskiego, Południowej, Średniej oraz przebudowy ciągu ulic: Traugutta, Żeromskiego, Stypułkowskiego, Łęczycka. Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2017 i 2018; w roku 2017 zostanie na nią wydanych prawie 10 mln zł, w budżecie Ozorkowa zabezpieczono ponad 700 tys. zł.

Kolejne inwestycje to m.in. termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 3, wykonanie dokumentacji rewitalizacji kompleksu parkowo-pałacowego Schlosserów i przebudowy ul. Listopadowej, modernizacja pracowni RTG w  Miejskiej Przychodni Zdrowia przy ul. Wigury, kontynuacja programu przebudowy dróg gruntowych, rozpoczęcie przebudowy ul. Kochanowskiego, inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego: budowa siłowni plenerowej przy pływalni Wodnik, budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy SP5, budowa oświetlenia ulicznego w ul. Olczaka, budowa miejsc postojowych w ul. Małachowskiego i budowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Liściastej.

Kolejne inwestycje to budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5, wykonanie dokumentacji modernizacji ul. Konopnickiej.

Poza powyższymi zadaniami, w budżecie miasta zarezerwowano środki na m.in. remonty w budynkach komunalnych, doposażenie miejskich placówek użyteczności publicznej.

W 2017 r. nadwyżka budżetowa w wysokości ok. 2 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia. Pod koniec 2010 r., gdy Jacek Socha obejmował urząd burmistrz, dług miasta wynosił ponad 17 mln zł. Na koniec 2016 r. zadłużenie to spadło do 6,7 mln zł, a na koniec 2017 r. dług zmniejszy się do 4,7 mln zł.

(więcej w „Wiadomościach Ozorkowskich”, które ukażą się 13 stycznia 2017 r.)