Konkurs Ekologiczny „MISTRZ RECYKLINGU MAKS PORZĄDKUJE ODPADY” pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, uprzejmie prosi o zamieszczenie
na stronach internetowych urzędu, a także przekazanie do placówek oświatowych ( szkół, ośrodków
wychowawczych, świetlic itp.) informacji nt ogólnopolskiego konkursu ekologicznego dla uczniów szkół
podstawowych realizowanego w ramach zadań statutowych Fundacji.
Konkurs pod nazwą Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady, odbywa się pod patronatem
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Konkurs stanowi publiczną kampanię edukacyjną
zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska i związanych z nim
ustaw. Będzie to trzecia edycja naszego ogólnopolskiego konkursu.
Konkurs odbędzie się od 15.01.2017 do 30.03.2017. W ramach konkursu uczniowie odpowiadają na 10
pytań zamkniętych oraz pięć pytań otwartych związanych z prawidłową gospodarką odpadami komunalnymi, a
także opakowaniowymi oraz ZSEiE. Jury oceni prace konkursowe nadesłane w trzech kategoriach do
30.04.2017, a następnie wyłoni zwycięskie ekozespoły, które pojadą na wyprawę do wybranego Parku
Narodowego lub odbędą wizyty studialne do najnowocześniejszych instalacji odzysku i recyklingu odpadów w
Polsce.
Na zgłoszenia czekamy do 15.01.2017 roku. Nauczyciele lub opiekunowie zgłaszają ekozespoły z klas 3-6
szkół podstawowych. Uczestnicy ekozespołu wspólnie podczas jednej lekcji edukacji ekologicznej ( może to
być koło pozalekcyjne, zajęcia świetlicowe lub inne spotkanie) rozwiązują trzy gry edukacyjne w formie aplikacji
internetowych na temat recyklingu odpadów. Na stronie internetowej konkursu znajduje się scenariusz lekcji
edukacji ekologicznej do pobrania bezpłatnie, w celu przeprowadzenia konkursowej lekcji edukacji ekologicznej
o postępowaniu z odpadami.
Wszystkie trzy aplikacje, tzn: Kultura Segregacji, Lider Elektrorecyklingu oraz Mistrz Recyklingu
są dostępne bezpłatnie na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne ( google play, strona
www.chlorofil.com.pl, www.rekopol.pl) w Internecie. Pierwsza z nich uczy złotych zasad selektywnej zbiórki
odpadów opakowaniowych, druga najnowocześniejszych technik wykorzystywanych do segregacji odpadów
komunalnych, trzecia jak poddać recyklingowi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na przykładzie lodówki.
Po pokonaniu gier edukacyjnych i odpowiedzi na pytania zamknięte uczestnicy ekozespołów odpowiadają na
pytania otwarte. Odpowiadając na nie poznają m.in.: pięć najważniejszych powodów, dla których recykling jest
waŜny. Przyglądają się recyklingowi konkretnych surowców wtórnych stali, aluminium, szkła, miedzi i torebki
foliowej (PE) Będą mieć możliwość realizacji galerii najciekawszych przedmiotów wyprodukowanych z surowców
wtórnych.
Zgłoszone ekozespoły otrzymają bezpłatnie komiksy nt recyklingu odpadów oraz plakaty informacyjne.
Wszystkie dokumenty i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl.
Dołączamy logo konkursu do publikacji oraz inne materiały wizualne nt konkursu do wykorzystania.
Zapraszamy także do zgłaszania chęci organizacji imprezy ekologicznej „Ekopiknik z Maksem” akcji
edukacyjnej towarzyszącej konkursowi, połączonej z wystawą, projekcją filmu oraz zbiórką elektrośmieci.

regulamin-konkursu

karta-zgloszenia

ekopiknik