Przedsiębiorczość Twoją Szansą

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w promocji naboru do projektu – ,,Przedsiębiorczość Twoją Szansą” w ramach którego MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO mogą otrzymać 40 dotacji inwestycyjnych oraz pomostowych na otwarcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem szkoleniowo doradczym.

Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły odnoście rekrutacji i realizacji na stronie:

http://fundacja-akme.pl/przedsiebiorczosc-twoja-szansa/

8-3-1-rpo-lodz_formularz-rekrutacyjny

8-3-1-rpo-lodz_regulamin-rekrutacji