Przekazanie makiety „Ozorków sprzed lat…”

13 października 2016 r. przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie wybrali się do Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, aby przekazać na ręce Burmistrza Miasta Ozorkowa pana Jacka Sochy makietę wykonaną z okazji jubileuszu 200-lecia nadania praw miejskich miastu Ozorków. Makieta, przedstawiająca zabudowę placu Jana Pawła II, trafi następnie do Izby Historii Miasta Ozorkowa.

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki wraz z Gminą Miasto Ozorków współorganizowało ww. przedsięwzięcie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Tekst i foto: PSLCnP