Dzień Edukacji Narodowej

Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Szkół i Placówek Oświatowych z terenu Miasta Ozorkowa

Szanowni Państwo!

         Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę przyjąć serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla Państwa za trud codziennej pracy, za otwartość na zmiany zachodzące w procesie edukacji, za wysiłek wkładany w codzienne obowiązki.

         To do Was należy wyposażanie uczniów w niezbędna wiedzę, umiejętności i kompetencje tak, by mogli swobodnie podejmować  wyzwania dorosłego życia. Są to niezwykle trudne i odpowiedzialne zadania.

         Życzę Państwu, aby wkład w edukację młodego pokolenia i w rozwój oświaty niósł ze sobą wiele satysfakcji płynącej  z wysiłku wkładanego codziennie w kształtowanie umysłów i serc uczniów, w wyzwalanie pasji  i uzdolnień pomagających Waszym wychowankom w zrozumieniu siebie  i otaczającego Nas świata.

       Przyjmijcie także życzenia poczucia dumy  z wykonywanej pracy, wytrwałości w dążeniu do nowych wyzwań podnoszących jakość pracy polskiej szkoły, wyrazów wdzięczności od uczniów i ich rodziców, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Gratuluję wszystkim nagrodzonym pracownikom. Cieszę się, że Wasza trudna i odpowiedzialna praca została doceniona i uhonorowana.

Burmistrz Miasta Ozorkowa

Jacek Socha