XI edycja Konkursu Lodołamacze 2016

Z radością pragniemy poinformować, że Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki znalazło się wśród najlepszych instytucji zatrudniających osoby niepełnosprawne w województwie łódzkim.
Stowarzyszenie zostało laureatem I miejsca XI –tej edycji konkursu „Lodołamacze 2016” w kategorii „Instytucja” organizowanego przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego pani Halina Chojnacka odebrała gratulacje  podczas Łódzkiej Regionalnej Gali XI-edycji Konkursu Lodołamacze 2016, która odbyła się 15 września 2016 roku w Muzeum Kinematografii w Łodzi.
Główną ideą Konkursu jest promowanie instytucji i organizacji otwartych na problemy osób niepełnosprawnych. Nagrody w tym konkursie przyznawane są  pracodawcom, instytucjom  i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych, otwartych na zatrudnianie, zaangażowanych społecznie oraz promujących niepełnosprawnych pracowników.
Warto pamiętać, że Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie po raz drugi zostało wyróżnione w Konkursie Lodołamacze; w roku 2014 Stowarzyszenie otrzymało II miejsce w kategorii „Instytucja”.