XVIII Międzynarodowy Turniej Rycerski w Łęczycy w nowej formule

20 i 21 sierpnia 2016 roku odbędzie się XVIII Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku Królewskim w Łęczycy. Impreza ta należy do czołowych wizytówek turystyki kulturalnej województwa łódzkiego i przyciąga do Łęczycy rzesze miłośników średniowiecza oklaskujących znakomite grupy rekonstrukcji historycznej z Polski i zagranicy.

PROGRAM

XVIII MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU RYCERSKIEGO

NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W ŁĘCZYCY

20-21 SIERPNIA 2016 ROKU

Sobota 20 sierpnia

11.11 – 11.15: Rozpoczęcie turnieju tradycyjną Paradą Rajców Miejskich przed Starym Ratuszem na Placu Kościuszki.

11.15 – 11.20: Przemarsz orszaku turniejowego na Zamek Królewski.

11.20 – 11.40: Uroczyste rozpoczęcie turnieju. Przemówienia powitalne.

11.40 – 12.40: Konny Turniej Rycerski datowany na 2. poł. XV wieku, część I (popisy zręczności rycerskiej w gonitwach do pierścieni, cięciach mieczem i ataku kopią na „saracena”, pojedynek drużynowy Melee i pojedynek kopijniczy). Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski, Polska.

12.40 – 12.50: Gry, konkursy i zabawy plebejskie dla publiczności.

12.50 – 13.15: Tajemnica dyscypliny sbandieratori (niezwykle barwny i widowiskowy pokaz żonglowania chorągwiami, integralnie związany z warsztatem dla publiczności). Grupa Gwardia Gryfa, Polska.

13.15 – 13.30: Broń palna piechoty burgundzkiej 4. ćw. XV wieku. (zachodnioeuropejski arsenał średniowiecznej broni palnej w znakomitym pokazie rekonstruktorów historycznych). Grupa Łucznicy św. Jerzego, Polska.

13.30 – 13.45:  Szermiercze techniki XV wieku (traktatowe techniki walk piechoty późnego średniowiecza w brawurowym wykonaniu). Grupa Ganancia, Czechy.

13.45 – 14.15: Sokolnicy i ich skrzydlaci przyjaciele (mistrzowska i pełna humoru prezentacja umiejętności ptaków drapieżnych). Grupa Vancos, Czechy.

14.15 – 14.40: Międzynarodowy Turniej łuczniczy o Srebrną brzechwę. Etap I (udział biorą m.in.: instruktorzy łucznictwa historycznego, autorzy podręczników oraz producenci replik łuków historycznych)

14.40 – 14.55: Włoska sztuka sbandieratori (artystyczna interpretacja średniowiecznej sztuki żonglowania chorągwiami). Grupa Gwardia Gryfa, Polska.

14.55 – 15.05: Gry, konkursy i zabawy plebejskie dla publiczności

15.05 – 15.20: Piechota XV wieku i jej arsenał (unikalna prezentacja zasad tworzenia polowego obozu warownego przy użyciu husyckiego wozu bojowego oraz rola broni palnej, drzewcowej i obuchowej ). Grupa Zawisza, Polska.

15.20 – 15.40: Czesi na wojnie trzynastoletniej. (polsko – czeskie widowisko batalistyczne z udziałem wszystkich grup artylerii historycznej i najmłodszej publiczności). Grupy Ganancia, Zawisza, Łucznicy św. Jerzego.

15.40 – 16.100: Sokolnicy i ich skrzydlaci przyjaciele (Mistrzowska i pełna humoru prezentacja umiejętności ptaków drapieżnych). Grupa Vancos , Czechy.

16.10 – 16.35: Międzynarodowy Turniej łuczniczy o Srebrną brzechwę. Etap II.

16.35 – 16.50: Od piszczela do muszkietu. Pokaz użycia broni palnej z XV/XVI wieku. Grupa Ganancia, Czechy.

16.50 – 17.00: Gry, konkursy i zabawy plebejskie dla publiczności.

17.00 – 18.00 Rycerski Turniej Konny datowany na 2. poł. XV wieku, cz. 2 (prezentacja glejtów uwierzytelniających rycerzy i złożenie przysięgi, wybór loży dam oraz rycerzy ich serc, pojedynki na kopie). Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski, Polska.

18.00 Zakończenie pierwszego dnia turnieju.
Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy publiczność o sprawne opuszczenie dziedzińca zamkowego tuż po zakończeniu sobotniego turnieju.

NIEDZIELA 21 SIERPNIA

10.30 – 10.40: Uroczyste rozpoczęcie drugiego dnia turnieju.

10.40 – 11.05: Turniej łuczniczy o Srebrną brzechwę. Etap III.

11.05 – 11.20: Szermiercze techniki XV wieku (traktatowe techniki walk piechoty późnego średniowiecza w brawurowym wykonaniu). Grupa Ganancia, Czechy.

11.20 – 11.50: Sokolnicy i ich skrzydlaci przyjaciele (Mistrzowska i pełna humoru prezentacja umiejętności ptaków drapieżnych). Grupa Vancos, Czechy.

11.50 – 12.00: Gry, konkursy i zabawy plebejskie dla publiczności.

12.00 – 13.00: Konny Turniej Rycerski datowany na 2. poł. XV wieku, część III (popisy zręczności rycerskiej w gonitwach do pierścieni, cięciach mieczem i ataku kopią na „saracena”, pojedynek drużynowy Melee i pojedynek kopijniczy). Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski, Polska.

13.00 – 13.10: Gry, konkursy i zabawy plebejskie dla publiczności.

13.10 – 13.35: Turniej łuczniczy o Srebrną brzechwę. Etap IV .

13.35 – 13.50: Włoska sztuka sbandieratori (artystyczna interpretacja średniowiecznej sztuki żonglowania chorągwiami). Grupa Gwardia Gryfa, Polska.

13.50 – 14.05: Od piszczela do muszkietu. Pokaz użycia broni palnych z XV/XVI wieku. Grupa Ganancia, Czechy.

14.05 – 14.35: Sokolnicy i ich skrzydlaci przyjaciele (mistrzowska i pełna humoru prezentacja umiejętności ptaków drapieżnych). Pożegnanie grupy Vancos z Czechy.

14.35 – 15.00: Finał turnieju łuczniczego o Srebrną brzechwę. Etap V.

15.00 – 15.30: Tajemnica dyscypliny sbandieratori (niezwykle barwny i widowiskowy pokaz żonglowania chorągwiami, integralnie  związany z warsztatem dla publiczności). Pożegnanie Grupy Gwardia Gryfa, Polska.

15.30 – 15.50: Broń palna piechoty burgundzkiej 4. ćw. XV wieku (zachodnioeuropejski arsenał średniowiecznej broni palnej). Grupa Łucznicy św. Jerzego, Polska.

15.50 – 16.00: Ceremonia wręczenia pamiątkowych dyplomów uczestnikom turnieju łuczniczego oraz uhonorowanie najlepszych nagrodami i statuetką Srebrnej brzechwy.

16.00 – 16.15: Piechota XV wieku i jej arsenał (unikalna prezentacja zasad tworzenia polowego obozu warownego przy użyciu husyckiego wozu bojowego oraz rola broni palnej, drzewcowej i obuchowej ). Grupa Zawisza, Polska.

16.15 – 16.40: Czesi na wojnie trzynastoletniej. (polsko – czeskie widowisko batalistyczne z udziałem wszystkich grup artylerii historycznej i najmłodszej publiczności). Pożegnanie grup: Ganancia, Zawisza, Łucznicy św. Jerzego.

16.40 – 16.50: Gry, konkursy i zabawy plebejskie dla publiczności.

16.50 – 17.50: Finał Rycerskiego Turnieju Konnego datowanego na 2. poł. XV wieku (prezentacja glejtów uwierzytelniających rycerzy i złożenie przysięgi, wybór loży dam oraz rycerzy ich serc, pojedynki na kopie). Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski, Polska.

17.50 – 18.00: Ceremonia wręczenia nagrody dla zwycięzcy w turnieju konnym, pożegnanie Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego i zakończenie XVIII Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego na Zamku w Łęczycy.

 20 i 21 sierpnia na dziedzińcu zamkowym prezentowane będą podczas turnieju:

Uzbrojenie piechoty zaciężnej 2. poł. XV wieku. Całodzienna ekspozycja.

Ekspozycja plenerowa poświęcona wojskom piechoty zaciężnej 2. poł. XV wieku z niezwykle bogatym przeglądem uzbrojenia zaczepnego i obronnego oraz wozu bojowego i sprzętu do tworzenia stanowisk obrony. Wystawa przygotowana przez grupy polskie: Łucznicy św. Jerzego i Zawisza oraz czeską grupę Ganancia. Scenariusz i oprowadzanie: grupa Łucznicy św. Jerzego.

Drukarnia, kancelaria i pracownia drzeworytnicza 2. poł. XV wieku . Całodzienna ekspozycja i warsztaty.

Działająca rekonstrukcja prasy drukarskiej Gutenberga z wystawą, poświęconą dziejom pisma i druku. Zwiedzający mają możliwość samodzielnego składania czcionek w proste teksty, aby zrozumieć istotę wynalazku.

Kancelaria z zestawem ponad 200 pieczęci od epoki brązu do XX wieku, z kompletem najważniejszych pieczęci krzyżackich oraz jagiellońskich. Pokaz bibliofilskich edycji dokumentów, m.in. przywileju Jagiellończyka dla miasta Torunia. Pokaz pieczętowania wykonywanych na miejscu, stylizowanych dyplomów.

Odtworzona pracownia drzeworytnicza. Prezentacja ponad 200 klocków, służących niegdyś drukowaniu: tkanin, ilustracji książkowych, map i obrazków dewocyjnych. Prezentacja m.in. kopii mapy Bernarda Wapowskiego z pocz. XVI w., na której zaznaczono Łęczycę.

(Scenariusz i prowadzenie: Tadeusz Grajpel).