Plener plastyczny

Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie zaprasza do udziału w „Plenerze plastycznym” organizowanym pod Patronatem Burmistrza Miasta Ozorkowa w dniu 10.09.2016 r. Impreza ma na celu ukazanie walorów architektonicznych Placu Jana Pawła II w Ozorkowie. Rozpoczęcie imprezy w siedzibie placówki o godzinie 9.00, a jego uroczyste zakończenie o godzinie 14.00. Miejsce pleneru Plac Jana Pawła II w Ozorkowie.
Organizator zapewnia wszelkie niezbędne materiały.
Zapisy i informacje w sekretariacie MDK im. Małego Księcia w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6B, 95-035 Ozorków lub pod numerem telefonu  0-42 718 93 53, a także za pośrednictwem strony internetowej: http://www.mdk.ozorkow.net .
Ilość miejsc ograniczona.