Informacja na temat przydatności wody z wodociągu do spożycia przez ludzi

W dniu 19.07.2016 r. w ramach kontroli urzędowej pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu zbiorczego zaopatrzenia Ozorków w zakresie monitoringu kontrolnego. W wyniku przeprowadzonych badań w/w próbek stwierdzono, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w [czytaj więcej …]