Spotkanie informacyjne pn. … Odnawialne źródła energii

Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach zaprasza do udziału w spotkaniu pn. „Spotkanie informacyjne pn.: „Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
Podczas spotkania zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, a także będzie czas na konsultacje indywidualne.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w Brzezinach, w dniu 9 sierpnia 2016 r. w godzinach 09:00-12:00 (rejestracja od godziny 8:45); sala konferencyjna Urzędu Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16a – parter.
W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00, formularz w linku poniżej:
http://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/1047-spotkanie-informacyjne-pn-dokumentacja-konkursowa-w-ramach-poddzialania-iv-1-2-odnawialne-zrodla-energii-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020
Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkań. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

– Program spotkania

– Plakat