Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Ozorkowie, przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2.

GMINA MIASTO OZORKÓW W 2016 ROKU REALIZUJE ZADANIE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO: RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ ZASOBACH KOMUNALNYCH NALEŻĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W CELU ZMNIEJSZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY – II EDYCJA, PN:

„Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego
mieszczącego się w Ozorkowie, przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2”

Zakres projektu:
• wymiana okien zewnętrznych
• wymiana drzwi zewnętrznych
• docieplenie ścian zewnętrznych
• docieplenie dachu
• wykonanie jednofunkcyjnego węzła cieplnego
• wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA (netto) – 288 726,07 PLN, WYSOKOŚĆ DOTACJI – 126 267,00 PLN, WYSOKOŚĆ POŻYCZKI – 126 267,00 PLN